village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
23.3.2021
KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
Predmet KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.
Dátum zverejnenia 23.3.2021
16.3.2021
Zmluva SOBD
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva SOBD
Predmet Zmluva SOBD
Dátum zverejnenia 16.3.2021
22.1.2021
Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
Predmet Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov
Dátum zverejnenia 22.1.2021
21.1.2021
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Predmet Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Dátum zverejnenia 21.1.2021
Prílohy
70bfd_089-PZ.pdf
5.10.2020
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Dátum zverejnenia 5.10.2020
5.10.2020
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.
Dátum zverejnenia 5.10.2020
11.9.2020
Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
Predmet Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
Dátum zverejnenia 11.9.2020
2.9.2020
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
Dátum zverejnenia 2.9.2020
1.9.2020
Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
Predmet Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
Dátum zverejnenia 1.9.2020
27.8.2020
Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 27.8.2020
5.6.2020
Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
Predmet Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
Dátum zverejnenia 5.6.2020
5.6.2020
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
Predmet Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
Dátum zverejnenia 5.6.2020
8.4.2020
Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
Predmet Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
26.3.2020
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Predmet ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 26.3.2020
13.11.2019
Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
13.11.2019
ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
Prílohy
30d46_zmluva.pdf
30.8.2019
ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Dátum zverejnenia 30.8.2019
1.7.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Dátum zverejnenia 1.7.2019