village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Verejné obstarávanie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.10.2023
OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Detail dokumentu
Dátum 20.10.2023
Názov OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Popis Obec Cabov v súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e v e r e j n o s t i začatie obstarávania Územného plánu obce Cabov • Vyzývame občanov obce Cabov, vlastníkov pozemkov, občianske združenia a občianske iniciatívy, podnikateľov, vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce. Námety, požiadavky, podklady a informácie je potrebné predložiť v termíne do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli obce na adresu: Obec Cabov Obecný úrad č. 126, 094 14 Cabov alebo emailom na adresu: info@cabov.sk