Výrub drevín - Oznámenie o začatí správneho konania

 •     Začatie správneho konania (Zverejnené 11.03.2021)


 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozekom podľa §22zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoe podanie nedoplnili alebo neopravil

 •     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (Zverejnené 08.03.2021)


 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom

 •     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (Zverejnené 08.03.2021)


 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom

 •     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov


 • Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - vznik daňovej povinnosti

 •     Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - vznik daňovej povinnosti

 •     Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - ako triediť odpad • KORONAVÍRUS

  Uvoľňovanie opatrení 2. a 3. fáza presná špecifikácia

 •     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 •     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (bohoslužby)

 •     Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

 •     Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov zo dňa 09.03.2020

 •     Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

 •     Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového Koronavírusu v SR

 •     Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového Koronavírusu v SR (Cirkev)
 • OBEC
  Obec

  OBEC

  Základné informácie, symboly obce, fotogalériu a aj čosi z histórie nájdete hneď v druhej záložke hlavného menu, ktorou OBEC

  SAMOSPRÁVA
  Samospráva

  SAMOSPRÁVA

  Informácie o starostovi, zastupiteľstve, uzneseniach, VZN, činnosti kontrolóra, rozpočte, výročnej správe nájdete v záložke SAMOSPRÁVA

  PRE OBČANOV
  Pre občanov

  PRE OBČANOV

  Ohlasovacie povinnosti, overovanie, všetky informácie ohľadom stavieb, výrub drevín, poplatky a dane nájdete v záložke PRE OBČANOV

  ÚRADNÁ TABUĽA
  Úradná tabuľa

  ÚRADNÁ TABUĽA

  Povinne zverejňované dokumenty, verejné obstarávanie a ostatné informácie nájdete v záložke ÚRADNÁ TABUĽA

  Zaujímavé miesta

  Kataster obce Cabov leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v Podslanskej pahorkatine a Slanských vrchoch rozčlenenej Cabovským potokom. Priamo cez západnú časť katastra obce prechádza Východoslovenská pahorkatina. Z juhovýchodu ohraničuje kataster Trebišovská tabuľa, ktorá pokračuje v smere sever - juh smerom na mesto Sečovce a Trebišov. Západnú časť chotára tvoria strmé, dubmi zalesnené svahy Slanských vrchov. Slanské vrchy je pohorie sopečného pôvodu. Zo severu sú ohraničené Beskydským predhorím, zo západu Košickou kotlinou.