village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
12.2.2024
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.2.2024
Dátum zvesenia 1.3.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky - Adriana Tichoňová od: Slovenská Sporiteľňa BA, zásielku je možné vyzdvihnúť v lehote 18 dní odo dňa zverejnenia na adrese: Slovenská pošta, Sečovská Polianka 094 14
5.2.2024
Územný plán obce Cabov - stanoviská o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.2.2024
Dátum zvesenia 19.2.2024
Názov Územný plán obce Cabov - stanoviská o strategickom dokumente
Popis Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie“, aj „tunajší úrad“) – po doručení oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Cabov“ – v súlade s § 6 ods. 1 a
26.1.2024
Zverejnenie správnych konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Názov Zverejnenie správnych konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Popis Zverejnenie správnych konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
23.10.2023
OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2023
Dátum zvesenia 22.11.2023
Názov OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Popis Obec Cabov v súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e v e r e j n o s t i začatie obstarávania Územného plánu obce Cabov
6.9.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja
6.9.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav
25.8.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2023
Dátum zvesenia 9.9.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - od: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874,093 32 Vranov nad Topľou. Zásielku je možné si vyzdvihnúť v lehote 15 dní od zverejnenia na adrese: Obecný úrad Cabov č. 126, 094 14 počas úradných hodín
12.6.2023
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Popis OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
22.5.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.5.2023
Dátum zvesenia 9.6.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka Zásielky je možné si vyzdvihnúť v lehote 18 dní od zverejnenia na adrese: Slovenská pošta, Sečovská Polianka, 094 14
28.4.2023
Začaté správne konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.4.2023
Dátum zvesenia 5.5.2023
Názov Začaté správne konania
Popis Zverejnenie správnych konaní podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002
24.4.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2023
Dátum zvesenia 12.5.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
10.3.2023
Rozhodnutie "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Rozhodnutie "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Rozhodnutie OU-VT-OSZP-2023_001389-003 "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
10.3.2023
Verejná vyhláška ""KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Verejná vyhláška ""KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Verejná vyhláška - vydané vodoprávne povolenie, zmena stavby pred dokončením - predĺženie termínu ukončenia stavby:"KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
20.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Dátum zvesenia 10.3.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
10.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
24.1.2023
Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2023
Dátum zvesenia 8.2.2023
Názov Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
17.10.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2022
Dátum zvesenia 16.11.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová Odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874, 093 32 Vranov nad Topľou Zásielku je možné prevziať do 16.11.2022 na Obecnom úrade v Cabove v čase úradných hodín.
26.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.8.2022
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová Odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874, 093 32 Vranov nad Topľou Zásielku je možné prevziať do 25.09.2022 na Obecnom úrade v Cabove v čase úradných hodín.
1.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2022
Dátum zvesenia 18.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
25.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 24.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Všeobecná zdravotná poisťovňa