village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.7.2022
Regionálny územná systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Dátum zvesenia 15.8.2022
Názov Regionálny územná systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
Popis Vážení občania, Okresný úrad Vranov nad Topľou oznamuje formou verejnej vyhlášky prerokovanie doplneného a opraveného dokumentu ochrany prírody a krajiny “Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou"
4.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta ADRIANU TICHOŇOVÚ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Okresným súdom Vranov nad Topľou, si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Cabove v lehote do 05.08.2022
30.6.2022
VOĽBY 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Názov VOĽBY 2022
Popis Vážený občania Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Všetky informácie a oznámenia k voľbám nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - Voľby 2022