village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

INFORMÁCIE A OZNÁMENIA K VOĽBÁM 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

V prílohach sa nachádza:

1. Oznámenie o určení volebných obovodov a počet poslancov v obci Cabov

2. Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu pre obec Cabov

3. Oznámenie o počete obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy v obci Cabov t.j k 10.6.2022 

4. Menovanie zapistovateľa miestnej volebnej komisie a určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb v obci Cabov

5. Oznámenie - zverejnenie mailovej adresy

6. Oznámenie - Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti