village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

TLAČIVÁ PRE RODIČOV

                    Milí rodičia,                         

ponúkame Vám vzory tlačív, ktoré si z tejto stránky môžete jednoducho stiahnuť,

 

 

vytlačiť, vyplniť a odovzdať v  MŠ.

Dúfame, že budú pre Vás užitočnými.

FORMULÁRE na školský rok 2022/2023 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

Súhlas dotkunutej osoby 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULÁRE K POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA STRAVU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI šk.rok 2022/2023

Formular_na_posudenie_prijmu

Formular_na_posudenie_prijmu v UA jazyku 

Čestné vyhlásenie od 1.7.2022

Čestné vyhlásenie od 1.7.2022 v UA jazyku

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

2. Písomné vyhlásenie k prijatiu dieťaťa do MŠ na šk.rok 2022/2023