village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

KONTAKT

        

O B E C   C A B O V   
O B E C N Ý  Ú R A D
Adresa: Cabov č.126, 094 14  Cabov
IČO: 00332283
DIČ: 2020640897
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK9756000000004251529003
Tel.kontakt OcÚ: 057/4880642
Mobil OcÚ: 0907 944 460
E-mail OcÚ: info@cabov.sk
Tel.kontakt MŠ a ŠJ: 057/4471817
E-mail MŠ: materska.skola@cabov.sk
E-mail ŠJ: skolska.jedalen@cabov.sk