village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Záverečný účet obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.5.2024
Návrh záverečného účtu obce Cabov 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.5.2024
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov 2023
Popis Návrh záverečného účtu obce Cabov 2023
16.6.2023
Záverečný účet obce Cabov za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2023
Názov Záverečný účet obce Cabov za rok 2022
Popis Záverečný účet obce Cabov za rok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Cabove dňa 15.6.2023 uznesením č.41-6/2023 bez výhrad.
12.5.2023
Návrh záverečného účtu obce Cabov 2022
Detail dokumentu
Dátum 12.5.2023
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov 2022
Popis Návrh záverečného účtu obce Cabov 2022
29.6.2022
Záverečný účet obce Cabov za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 29.6.2022
Názov Záverečný účet obce Cabov za rok 2021
12.6.2022
Návrh záverečného účtu obce Cabov 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov 2021
12.6.2022
Záverečný účet obce Cabov 2020
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Záverečný účet obce Cabov 2020
Prílohy
7bbcf_zu.pdf
12.6.2022
Návrh záverečného účtu obce Cabov 2019
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov 2019
12.6.2022
Záverečný účet obce Cabov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Záverečný účet obce Cabov za rok 2018
12.6.2022
Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2018
12.6.2022
Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2017
12.6.2022
Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2016
12.6.2022
Záverečný účet obce Cabov za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Záverečný účet obce Cabov za rok 2015
12.6.2022
Záverečný účet obce Cabov za rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Záverečný účet obce Cabov za rok 2014