village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Materská škola

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
21.4.2023
Zápis detí do Materskej školy Cabov
Detail dokumentu
Dátum 21.4.2023
Názov Zápis detí do Materskej školy Cabov
Popis Oznam o zápise detí do Materskej školy šk.rok 2023/2024 - pripojené sú všetky tlačivá, ktoré sú potrebné k podaniu prihlášky na šk.rok 2023/2024
12.6.2022
Oznam o zápise detí do Materskej školy v Cabove na šk.rok 2022/2023
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Oznam o zápise detí do Materskej školy v Cabove na šk.rok 2022/2023
12.6.2022
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2022/2023
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2022/2023
12.6.2022
Písomné vyhlásenie k prijatiu dieťaťa do MŠ na šk.rok 2022/2023
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Písomné vyhlásenie k prijatiu dieťaťa do MŠ na šk.rok 2022/2023
12.6.2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/2021
Prílohy
6dde4_sprava.pdf
12.6.2022
V Ý Z V A na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Cabov 44, Cabo
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov V Ý Z V A na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Cabov 44, Cabo
12.6.2022
Zápis detí do Materskej školy Cabov na školský rok 2021 2022
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Zápis detí do Materskej školy Cabov na školský rok 2021 2022
Prílohy
b10ae_zapis.pdf
12.6.2022
Pokyny riaditeľky upravujúce podmienky Materskej školy Cabov na obdobie šk. roka 2020/2021 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Pokyny riaditeľky upravujúce podmienky Materskej školy Cabov na obdobie šk. roka 2020/2021 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
Prílohy
60e15_Pokyny.pdf
12.6.2022
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021
12.6.2022
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 2020/2021
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 2020/2021
12.6.2022
Obec Cabov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Cabove ( zverejnené dňa 31.05.2019)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Obec Cabov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Cabove ( zverejnené dňa 31.05.2019)
12.6.2022
Informovaný súhlas rodiča
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Informovaný súhlas rodiča
12.6.2022
Prehlásenie o bezinfekčnosti
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Prehlásenie o bezinfekčnosti
12.6.2022
Žiadosť o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Žiadosť o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
12.6.2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v šk. roku 2019/2020
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v šk. roku 2019/2020