village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
1.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2022
Dátum zvesenia 18.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
25.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 24.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Všeobecná zdravotná poisťovňa
4.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta ADRIANU TICHOŇOVÚ. Oznámenie o uložení zásielky vydané Okresným súdom Vranov nad Topľou, si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Cabove v lehote do 05.08.2022
30.6.2022
VOĽBY 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2022
Názov VOĽBY 2022
Popis Vážený občania Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Všetky informácie a oznámenia k voľbám nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - Voľby 2022