village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Výsledky volieb do NR SR 2023

Z á p i s n i c a

okrskovej volebnej komisie o priebehu

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

30.9.2023