village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Aktuality / oznamy obce

REFERENDUM 2023
9.11.2022

REFERENDUM 2023

Výsledky volieb do samosprávy obci 2022
3.11.2022

Výsledky volieb do samosprávy obci 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania
24.10.2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Október - mesiac úcty k starším
11.10.2022

Pozvánka na slávnostné posedenie

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody
22.9.2022

Prerušenie dodávky pitnej vody 23.09.2022 v čase od 8:00 hod.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
22.9.2022

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.10.2022 od 7:10 do 16:30 hod.

Očkovanie psov
31.8.2022

Očkovanie psov

ČLENOVIA KOMISIE
24.8.2022

Oznam_Delegovanie člena komisie a náhradníka MVK

KANDIDÁTNE LISTINY
24.8.2022

Oznam_PODANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Cabovské leto 2022
10.8.2022

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo Vás srdečné pozývajú na podujatie "Cabovské leto"

Poskytnutie dotácie na stravu pre deti v Materskej škole v šk.roku 2022/2023
1.8.2022

Oznam pre rodičov detí k poskytnutiu dotácií na stravu

ZVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
20.7.2022

Na základe harmonogramu bude dňa 1.8.2022 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45-12:00 hod.

Výrub drevín - Oznámenie o začatí správneho konania
12.6.2022

Výrub drevín - Oznámenie o začatí správneho konania

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozekom podľa §22zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastník
12.6.2022

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozekom podľa §22zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastník

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom
12.6.2022

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom
12.6.2022

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom

Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - vznik daňovej povinnosti
12.6.2022

Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - vznik daňovej povinnosti

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - ako triediť odpad
12.6.2022

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - ako triediť odpad