village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom