village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
31.7.2018
Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
Predmet Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"
Dátum zverejnenia 31.7.2018
31.7.2018
Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
Predmet Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"
Dátum zverejnenia 31.7.2018
13.7.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmet Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Dátum zverejnenia 13.7.2018
24.5.2018
Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby
Predmet Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby
Dátum zverejnenia 24.5.2018
18.5.2018
Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"
Predmet Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"
Dátum zverejnenia 18.5.2018
10.4.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 10.4.2018
10.4.2018
Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým
Predmet Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým
Dátum zverejnenia 10.4.2018
27.2.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená
Dátum zverejnenia 27.2.2018
12.2.2018
Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov
Predmet Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 12.2.2018
11.1.2018
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)
Predmet Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)
Dátum zverejnenia 11.1.2018
9.1.2018
Zmluva o dielo BOZP Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo BOZP Cabov
Predmet Zmluva o dielo BOZP Cabov
Dátum zverejnenia 9.1.2018
28.12.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Dátum zverejnenia 28.12.2017
18.12.2017
Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy
Predmet Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy
Dátum zverejnenia 18.12.2017
18.12.2017
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
Predmet Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
Dátum zverejnenia 18.12.2017
28.11.2017
Zmluva o o dielo 1/2017
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o o dielo 1/2017
Predmet Zmluva o o dielo 1/2017
Dátum zverejnenia 28.11.2017
29.9.2017
Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce
Predmet Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce
Dátum zverejnenia 29.9.2017
2.9.2017
Kúpna zmluva COOP Jednota
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva COOP Jednota
Predmet Kúpna zmluva COOP Jednota
Dátum zverejnenia 2.9.2017
15.8.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1772017
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1772017
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1772017
Dátum zverejnenia 15.8.2017
2.8.2017
Zmluva o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov
Predmet Zmluva o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov
Dátum zverejnenia 2.8.2017
6.4.2017
Zmluva o kontrolnej činnosti - pitná voda
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o kontrolnej činnosti - pitná voda
Predmet Zmluva o kontrolnej činnosti - pitná voda
Dátum zverejnenia 6.4.2017