village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.12.2017
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
Predmet Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)
Dátum zverejnenia 18.12.2017
28.11.2017
Zmluva o o dielo 1/2017
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o o dielo 1/2017
Predmet Zmluva o o dielo 1/2017
Dátum zverejnenia 28.11.2017
29.9.2017
Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce
Predmet Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce
Dátum zverejnenia 29.9.2017
2.9.2017
Kúpna zmluva COOP Jednota
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva COOP Jednota
Predmet Kúpna zmluva COOP Jednota
Dátum zverejnenia 2.9.2017
15.8.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1772017
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1772017
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1772017
Dátum zverejnenia 15.8.2017
2.8.2017
Zmluva o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov
Predmet Zmluva o oprave miestnej komunikácie v obci Cabov
Dátum zverejnenia 2.8.2017
6.4.2017
Zmluva o kontrolnej činnosti - pitná voda
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o kontrolnej činnosti - pitná voda
Predmet Zmluva o kontrolnej činnosti - pitná voda
Dátum zverejnenia 6.4.2017
1.2.2017
Dodatky UPSVaR - dobrovoľnícka činnosť
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatky UPSVaR - dobrovoľnícka činnosť
Predmet Dodatky UPSVaR - dobrovoľnícka činnosť
Dátum zverejnenia 1.2.2017
1.2.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie farnosť Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie farnosť Cabov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie farnosť Cabov
Dátum zverejnenia 1.2.2017
26.1.2017
Dodatok k zmluve Aquaspis
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve Aquaspis
Predmet Dodatok k zmluve Aquaspis
Dátum zverejnenia 26.1.2017
24.1.2017
Zmluva o dielo č. 1/2016 Plynofikácia MŠ
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 1/2016 Plynofikácia MŠ
Predmet Zmluva o dielo č. 1/2016 Plynofikácia MŠ
Dátum zverejnenia 24.1.2017
12.12.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
Predmet Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
Dátum zverejnenia 12.12.2016
2.12.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia 2.12.2016
29.11.2016
Dohoda 16/40/52a/318 s ÚPSVaR
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda 16/40/52a/318 s ÚPSVaR
Predmet Dohoda 16/40/52a/318 s ÚPSVaR
Dátum zverejnenia 29.11.2016
15.11.2016
Zmluva o dielo na posudzovanie odkázanosti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo na posudzovanie odkázanosti
Predmet Zmluva o dielo na posudzovanie odkázanosti
Dátum zverejnenia 15.11.2016
4.11.2016
Dohoda č. 16/40/52A/234 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 16/40/52A/234 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Predmet Dohoda č. 16/40/52A/234 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Dátum zverejnenia 4.11.2016
4.11.2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
Predmet Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
Dátum zverejnenia 4.11.2016
29.7.2016
Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 29.7.2016
7.6.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 7.6.2016
7.6.2016
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Dátum zverejnenia 7.6.2016