village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
21.5.2015
Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
Predmet Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
Dátum zverejnenia 21.5.2015
31.3.2015
Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
Predmet Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
Dátum zverejnenia 31.3.2015
19.2.2015
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Predmet Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Dátum zverejnenia 19.2.2015
29.10.2014
Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
Predmet Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
Dátum zverejnenia 29.10.2014
3.9.2013
Kúpna zmluva na nákup potravín do materskej skolky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva na nákup potravín do materskej skolky
Predmet Kúpna zmluva na nákup potravín do materskej skolky
Dátum zverejnenia 3.9.2013
3.6.2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Predmet Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia 3.6.2013
17.5.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s GAP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s GAP
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s GAP
Dátum zverejnenia 17.5.2013
15.5.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom Vranov nad Topľou
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom Vranov nad Topľou
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom Vranov nad Topľou
Dátum zverejnenia 15.5.2013
27.7.2012
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
Dátum zverejnenia 27.7.2012
7.6.2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. PR00674
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. PR00674
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. PR00674
Dátum zverejnenia 7.6.2012
25.4.2012
Zmluva o dielo, opatrenia na ochranu pred povodňami
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo, opatrenia na ochranu pred povodňami
Predmet Zmluva o dielo, opatrenia na ochranu pred povodňami
Dátum zverejnenia 25.4.2012
23.4.2012
Zmluva o dielo č.2012/01
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.2012/01
Predmet Zmluva o dielo č.2012/01
Dátum zverejnenia 23.4.2012
20.4.2012
Zmluva o termínovanom úvere č.22/006/12
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o termínovanom úvere č.22/006/12
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č.22/006/12
Dátum zverejnenia 20.4.2012
20.4.2012
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.22/023/10, Dodatok č.2
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.22/023/10, Dodatok č.2
Predmet Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č.22/023/10, Dodatok č.2
Dátum zverejnenia 20.4.2012
11.4.2012
Zmluva č.85185 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č.85185 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie
Predmet Zmluva č.85185 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie
Dátum zverejnenia 11.4.2012
11.4.2012
Zmluva o dielo č.01/2011
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č.01/2011
Predmet Zmluva o dielo č.01/2011
Dátum zverejnenia 11.4.2012
11.4.2012
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2011
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2011
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2011
Dátum zverejnenia 11.4.2012
26.3.2012
Zmluva o bežnom účte v Prima banke
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o bežnom účte v Prima banke
Predmet Zmluva o bežnom účte v Prima banke
Dátum zverejnenia 26.3.2012
26.5.2011
Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere
Predmet Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere
Dátum zverejnenia 26.5.2011