village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
15.11.2016
Zmluva o dielo na posudzovanie odkázanosti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo na posudzovanie odkázanosti
Predmet Zmluva o dielo na posudzovanie odkázanosti
Dátum zverejnenia 15.11.2016
4.11.2016
Dohoda č. 16/40/52A/234 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 16/40/52A/234 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Predmet Dohoda č. 16/40/52A/234 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Dátum zverejnenia 4.11.2016
4.11.2016
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
Predmet Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM
Dátum zverejnenia 4.11.2016
29.7.2016
Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva s PSK o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 29.7.2016
7.6.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 7.6.2016
7.6.2016
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Dátum zverejnenia 7.6.2016
27.4.2016
Zmluva - Farnosť Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - Farnosť Cabov
Predmet Zmluva - Farnosť Cabov
Dátum zverejnenia 27.4.2016
27.4.2016
Zmluva - Jednota dôchodcov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - Jednota dôchodcov
Predmet Zmluva - Jednota dôchodcov
Dátum zverejnenia 27.4.2016
7.3.2016
Zmluva o poskytovaní služieb EEA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb EEA
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb EEA
Dátum zverejnenia 7.3.2016
27.10.2015
Zmluva o budúcej zmluve - Natur Pack
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o budúcej zmluve - Natur Pack
Predmet Zmluva o budúcej zmluve - Natur Pack
Dátum zverejnenia 27.10.2015
23.10.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum zverejnenia 23.10.2015
7.9.2015
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov
Predmet Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov
Dátum zverejnenia 7.9.2015
3.9.2015
Zmluva o dielo - BOZP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo - BOZP
Predmet Zmluva o dielo - BOZP
Dátum zverejnenia 3.9.2015
27.8.2015
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Dátum zverejnenia 27.8.2015
1.6.2015
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (akordeón)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o nájme hnuteľnej veci (akordeón)
Predmet Zmluva o nájme hnuteľnej veci (akordeón)
Dátum zverejnenia 1.6.2015
21.5.2015
Zmluva o dielo č. 3/2015/EEA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 3/2015/EEA
Predmet Zmluva o dielo č. 3/2015/EEA
Dátum zverejnenia 21.5.2015
21.5.2015
Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
Predmet Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
Dátum zverejnenia 21.5.2015
31.3.2015
Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
Predmet Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
Dátum zverejnenia 31.3.2015
19.2.2015
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Predmet Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Dátum zverejnenia 19.2.2015
29.10.2014
Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
Predmet Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
Dátum zverejnenia 29.10.2014