village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
7.6.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 7.6.2016
7.6.2016
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Dátum zverejnenia 7.6.2016
27.4.2016
Zmluva - Farnosť Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - Farnosť Cabov
Predmet Zmluva - Farnosť Cabov
Dátum zverejnenia 27.4.2016
27.4.2016
Zmluva - Jednota dôchodcov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva - Jednota dôchodcov
Predmet Zmluva - Jednota dôchodcov
Dátum zverejnenia 27.4.2016
7.3.2016
Zmluva o poskytovaní služieb EEA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb EEA
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb EEA
Dátum zverejnenia 7.3.2016
27.10.2015
Zmluva o budúcej zmluve - Natur Pack
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o budúcej zmluve - Natur Pack
Predmet Zmluva o budúcej zmluve - Natur Pack
Dátum zverejnenia 27.10.2015
23.10.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum zverejnenia 23.10.2015
7.9.2015
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov
Predmet Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov
Dátum zverejnenia 7.9.2015
3.9.2015
Zmluva o dielo - BOZP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo - BOZP
Predmet Zmluva o dielo - BOZP
Dátum zverejnenia 3.9.2015
27.8.2015
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
Dátum zverejnenia 27.8.2015
1.6.2015
Zmluva o nájme hnuteľnej veci (akordeón)
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o nájme hnuteľnej veci (akordeón)
Predmet Zmluva o nájme hnuteľnej veci (akordeón)
Dátum zverejnenia 1.6.2015
21.5.2015
Zmluva o dielo č. 3/2015/EEA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 3/2015/EEA
Predmet Zmluva o dielo č. 3/2015/EEA
Dátum zverejnenia 21.5.2015
21.5.2015
Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
Predmet Mandátna zmluva č. 3/2015/RB
Dátum zverejnenia 21.5.2015
31.3.2015
Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
Predmet Dodatok č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č.1 až č.8
Dátum zverejnenia 31.3.2015
19.2.2015
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Predmet Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
Dátum zverejnenia 19.2.2015
29.10.2014
Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
Predmet Žiadosť o súhlas na výrub drevín medzi lesnou spoločnosťou Cabov
Dátum zverejnenia 29.10.2014
3.9.2013
Kúpna zmluva na nákup potravín do materskej skolky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva na nákup potravín do materskej skolky
Predmet Kúpna zmluva na nákup potravín do materskej skolky
Dátum zverejnenia 3.9.2013
3.6.2013
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Predmet Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia 3.6.2013
17.5.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s GAP
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s GAP
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s GAP
Dátum zverejnenia 17.5.2013
15.5.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom Vranov nad Topľou
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom Vranov nad Topľou
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s mestom Vranov nad Topľou
Dátum zverejnenia 15.5.2013