village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
11.9.2020
Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
Predmet Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11
Dátum zverejnenia 11.9.2020
2.9.2020
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
Predmet KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom
Dátum zverejnenia 2.9.2020
1.9.2020
Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
Predmet Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o
Dátum zverejnenia 1.9.2020
27.8.2020
Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 27.8.2020
5.6.2020
Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
Predmet Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu
Dátum zverejnenia 5.6.2020
5.6.2020
Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
Predmet Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim
Dátum zverejnenia 5.6.2020
8.4.2020
Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
Predmet Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
8.4.2020
Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Predmet Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
Dátum zverejnenia 8.4.2020
26.3.2020
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Predmet ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Dátum zverejnenia 26.3.2020
13.11.2019
Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
13.11.2019
ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru
Dátum zverejnenia 13.11.2019
Prílohy
30d46_zmluva.pdf
30.8.2019
ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"
Dátum zverejnenia 30.8.2019
1.7.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok
Dátum zverejnenia 1.7.2019
2.5.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka
Dátum zverejnenia 2.5.2019
14.3.2019
Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
Predmet Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti
Dátum zverejnenia 14.3.2019
19.2.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dátum zverejnenia 19.2.2019
14.2.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov
Dátum zverejnenia 14.2.2019
20.12.2018
Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
Predmet Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou
Dátum zverejnenia 20.12.2018
28.8.2018
Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Predmet Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"
Dátum zverejnenia 28.8.2018