village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
Detail zmluvy 75/2023
Číslo 75/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 DELTA ONLINE spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36474711
Názov Zmluva o pripojení - dodatok 3
Predmet Zmluva o pripojení - dodatok 3
Cena 47.70
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 1.3.2023
Poznámka Internetové pripojenie dodatok 3
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
26.9.2023
Kompletný servis v oblasti odberu a analýz vzoriek vody
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Detail zmluvy 1809/23-2-ENV/VU
Číslo 1809/23-2-ENV/VU
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53248376
Názov ZMLUVA č.:1809/23-2-ENV/VU
Predmet Kompletný servis v oblasti odberu a analýz vzoriek vody
Cena 0
Dátum uzavretia 26.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
31.7.2023
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 822023
Číslo 822023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov ZMLUVA č.685/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Cena 2000
Dátum uzavretia 26.7.2023
Dátum zverejnenia 31.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 3.8.2023
27.6.2023
Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci
Michal Orenič
Detail zmluvy 812023
Číslo 812023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Michal Orenič
Názov Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci
Predmet Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci
Cena 0
Dátum uzavretia 26.6.2023
Dátum zverejnenia 27.6.2023
Dátum účinnosti 26.6.2023
Poznámka Zmluva č.81/2023 o nájme hnuteľnej veci - Akordeón značky Weltmeister Serino
22.6.2023
Dodatok č.1 k zmluve č.1/2017-V
Ing.Peter Leško PVS ONDAVA
Detail zmluvy 802023
Číslo 802023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Ing.Peter Leško PVS ONDAVA
Zmluvná strana 2 IČO 10784926
Názov Dodatok č.1 k zmluve č.1/2017-V
Predmet Dodatok č.1 k zmluve č.1/2017-V
Cena 110
Dátum uzavretia 22.6.2023
Dátum zverejnenia 22.6.2023
Dátum účinnosti 22.6.2023
Poznámka Dodatok č. 1 k zmluve č.1/2017-V o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
20.6.2023
Kúpa nehnuteľnosti
Marta Šalatová
Detail zmluvy 792023
Číslo 792023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Marta Šalatová
Názov Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet Kúpa nehnuteľnosti
Cena 19300
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 20.6.2023
Dátum účinnosti 20.6.2023
Dátum ukončenia 20.6.2023
Poznámka Obecné zastupiteľstvo Obce Cabov schválilo kúpu predmetov zmluvy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 na zasadnutí konanom dňa 15.06.2023 uznesením č. 44-06/2023 z dôvodu realizácie rekonštrukcie obecného vodovodu v obci Cabov
8.6.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 782023
Číslo 782023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Mesto Vranov nad Topľou
Zmluvná strana 2 IČO 00332933
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Cena 120
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 8.6.2023
Dátum účinnosti 22.5.2023
24.5.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1423 491
Číslo 1423 491
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Cena 1400
Dátum uzavretia 9.5.2023
Dátum zverejnenia 24.5.2023
Dátum účinnosti 9.5.2023
Poznámka Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
11.4.2023
Dodatok č.1 K zmluve o dielo č.20221101 zo dňa 01.12.2022
Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO
Detail zmluvy 772023
Číslo 772023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO
Zmluvná strana 2 IČO 33867551
Názov Dodatok č.1 K zmluve o dielo č.20221101 zo dňa 01.12.2022
Predmet Dodatok č.1 K zmluve o dielo č.20221101 zo dňa 01.12.2022
Cena 30933.13
Dátum uzavretia 11.4.2023
Dátum zverejnenia 11.4.2023
Dátum účinnosti 11.4.2023
21.3.2023
Zmluva o pripojení - dodatok 3
DELTA ONLINE spol. s r.o.
Detail zmluvy 75/2023
Číslo 75/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 DELTA ONLINE spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36474711
Názov Zmluva o pripojení - dodatok 3
Predmet Zmluva o pripojení - dodatok 3
Cena 47.70
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 1.3.2023
Poznámka Internetové pripojenie dodatok 3
21.3.2023
Zmluvy o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 74/2023
Číslo 74/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Zmluvy o združenej dodávke plynu
Predmet Zmluvy o združenej dodávke plynu
Cena 0
Dátum uzavretia 16.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 16.3.2023
8.3.2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 73
Číslo 73
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Cena 0
Dátum uzavretia 6.3.2023
Dátum zverejnenia 8.3.2023
Dátum účinnosti 6.3.2023
Poznámka Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
20.2.2023
D O H O D A 23/40/054/80
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Detail zmluvy 3/2023
Číslo 3/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov D O H O D A 23/40/054/80
Predmet D O H O D A 23/40/054/80
Cena 1198
Dátum uzavretia 27.1.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Poznámka D O H O D A 23/40/054/80 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu
20.2.2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Cena 0
Dátum uzavretia 23.2.2022
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Poznámka Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka CA-2021/052
20.2.2023
Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
Predmet Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
Cena 0
Dátum uzavretia 20.2.2023
Dátum zverejnenia 20.2.2023
Dátum účinnosti 21.2.2023
Poznámka Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 05.06.2020
25.1.2023
Dodatok č.2 k zmluve č.01/2011 zo dňa 16.5.2011
CEZO spol. s r.o.,
Detail zmluvy č.2
Číslo č.2
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 CEZO spol. s r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 36757535
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.01/2011 zo dňa 16.5.2011
Predmet Dodatok č.2 k zmluve č.01/2011 zo dňa 16.5.2011
Cena 317777.21
Dátum uzavretia 19.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
Dátum účinnosti 26.1.2023
25.1.2023
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č.01/2009 zo dňa 02.02.2009
CEZO spol. s r.o.,
Detail zmluvy č.1
Číslo č.1
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 CEZO spol. s r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 36757535
Názov DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č.01/2009 zo dňa 02.02.2009
Predmet DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č.01/2009 zo dňa 02.02.2009
Cena 586688.76
Dátum uzavretia 19.1.2023
Dátum zverejnenia 25.1.2023
Dátum účinnosti 26.1.2023
6.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Cena 0
Dátum uzavretia 6.12.2022
Dátum zverejnenia 6.12.2022
Dátum účinnosti 7.12.2022
Poznámka ID:732022
5.12.2022
Zhotovenie diela - stavby "Vjazd na pozemok - Oprava premostenia"
Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO, Cukrovarská 4177/10B, 075 01 Trebišov
Detail zmluvy 72/2022
Číslo 72/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov, Obecný úrad
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 Jozef Iľko - STAVEBNÁ FIRMA IĽKO, Cukrovarská 4177/10B, 075 01 Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 33867551
Názov Zmluva o dielo č. 20221101
Predmet Zhotovenie diela - stavby "Vjazd na pozemok - Oprava premostenia"
Cena 26937,92 EUR
Dátum uzavretia 1.12.2022
Dátum zverejnenia 5.12.2022
Dátum účinnosti 6.12.2022
14.10.2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 71/2022
Číslo 71/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Predmet Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Cena 0
Dátum uzavretia 26.9.2022
Dátum zverejnenia 14.10.2022
Dátum účinnosti 11.10.2022
10.8.2022
Audit účtovnej závierky
AUDIT-CONSULTING,s.r.o.
Detail zmluvy 68/2022
Číslo 68/2022
Zmluvná strana 1 Obec Cabov, Obecný úrad
Zmluvná strana 1 IČO 00332283
Zmluvná strana 2 AUDIT-CONSULTING,s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31673287
Názov Dodatok č.1 k zmluve č.01/2016 zo dňa 25.5.2016
Predmet Audit účtovnej závierky
Cena 500 EUR
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 10.8.2022
Dátum účinnosti 11.8.2022