village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

 

 

 

Názov projektu: Vybavenie priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí

Prijímateľ podpory: Obec Cabov 

Výška dotácie: 2 000,- EUR

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

Obec Cabov podala žiadosť na PSK so zámerom na doplnenie vybavenia Športového a relaxačného areálu, ktorý je využívaný na kultúrno spoločenské akcie. 

Obci bola schválená dotácia vo výške 2 000,- EUR na zakúpenie záhradného party stanu 4x6m, stolov s lavicami pod názvom (Pivný set).

Obec spolufinancuje projekt vo výške najmenej 25%  zo schválenej dotácie.