village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Odpadové hospodárstvo

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
12.3.2024
VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2023
Detail dokumentu
Dátum 12.3.2024
Názov VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2023
Popis VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2023
27.2.2023
VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2022
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2023
Názov VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2022
Popis V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Cabov predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)
1.4.2022
VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2021
Detail dokumentu
Dátum 1.4.2022
Názov VYTRIEDENOSŤ KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2021
Popis V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Cabov predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.)