village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Stanoviská hlavného kontrolóra

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.5.2024
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 27.5.2024
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2023
Popis Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2023
22.12.2023
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2025 a 2026
Detail dokumentu
Dátum 22.12.2023
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2025 a 2026
Popis Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2025 a 2026
14.6.2023
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 14.6.2023
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2022
Popis Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2022
14.12.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2024 a 2025
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2024 a 2025
Popis Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2024 a 2025
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2023 a 2024
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2023 a 2024
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2020
Prílohy
f5e6c_os.pdf
12.6.2022
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2021 - 2022
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2021 - 2022
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 - 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 - 2021
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu za rok 2017
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu za rok 2016
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 - 2019
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 - 2019
12.6.2022
Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za I. polrok 2016
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za I. polrok 2016
12.6.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov k návrhu záverečného účtu za rok 2015
12.6.2022
Správa z kontrolnej činnosti II. polrok 2016
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Správa z kontrolnej činnosti II. polrok 2016