village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Všeobecne záväzné nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
12.6.2022
VZN č. 1/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby v obci Cabov (vyvesené 14.03.2019)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN č. 1/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby v obci Cabov (vyvesené 14.03.2019)
12.6.2022
Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Cabov č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov (vyvesené 21.02.2019)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Cabov č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov (vyvesené 21.02.2019)
12.6.2022
Návr VZN č. 1/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby v obci Cabov (vyvesené 19.02.2019)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návr VZN č. 1/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby v obci Cabov (vyvesené 19.02.2019)
12.6.2022
VZN Obce Cabov č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda (vyvesené 24.09.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN Obce Cabov č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda (vyvesené 24.09.2018)
12.6.2022
VZN č. 3/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Cabov (vyvesené 26.06.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN č. 3/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Cabov (vyvesené 26.06.2018)
12.6.2022
Návr VZN č. 3/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Cabov (vyvesené 06.04.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návr VZN č. 3/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Cabov (vyvesené 06.04.2018)
12.6.2022
VZN č. 2/2018 o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska (vyvesené 28.02.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN č. 2/2018 o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska (vyvesené 28.02.2018)
12.6.2022
VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb (vyvesené 28.02.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb (vyvesené 28.02.2018)
12.6.2022
Návrh VZN č. 2/2018 o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska (vyvesené 05.02.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2018 o prevádzkovom poriadku viacúčelového ihriska (vyvesené 05.02.2018)
12.6.2022
Návrh VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb (vyvesené 05.02.2018)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb (vyvesené 05.02.2018)
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 6/2017 o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 6/2017 o chove a ochrane zvierat, o chove nebezpečných živočíchov a o niektorých podmienkach držania psov
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 5/2017 o vydaní „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 5/2017 o vydaní „POŽIARNEHO PORIADKU OBCE“
12.6.2022
Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabov č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabov č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Cabov
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 2/2017 k cene jedla pre zamestnancov materskej školy
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 2/2017 k cene jedla pre zamestnancov materskej školy
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce Cabov č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnom poplatku za TKO a drobný stavebný odpad
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnej dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnej dani za psa
12.6.2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnej dani
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnej dani