Verejné obstarávanie

 • Názov zakázky: "Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Cabov-Zmena stavby pred dokončením
 • Zákazka zadávaná podľa §117
 • Druh: práce
 • 80.      Obecný úrad Cabov – V Ý Z V A "Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Cabov Zmena stavby pred dokončením"    [Zverejnené dňa : 28.03.2022] [PDF]
 • 79.      Obecný úrad Cabov – 2. Príloha č. 1A Výkaz výmer    [Zverejnené dňa : 28.03.2022] [PDF]
 • 78.      Obecný úrad Cabov – 3. Príloha č. 1B Výkaz výmer    [Zverejnené dňa : 28.03.2022] [XLSX]
 • 77.      Obecný úrad Cabov – 4. Príloha Zmluva o dielo    [Zverejnené dňa : 28.03.2022] [PDF]
 • 76.      Obecný úrad Cabov – 5. Príloha Projektová dokumentácia    [Zverejnené dňa : 28.03.2022] [PDF]
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________
 • 75.      Obecný úrad Cabov - Návrh ceny „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 08.03.2021] [XLSX]
 • 74.      Obecný úrad Cabov - Formulár ponuky „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 08.03.2021] [DOC]
 • 73.      Obecný úrad Cabov - Návrh kúpnej zmluvy „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 08.03.2021] [PDF]
 • 72.      Obecný úrad Cabov –V Ý Z V A na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru s názvom „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 08.03.2021] [PDF]
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 71.      Obecný úrad Cabov –OPRAVA V Ý Z V Y na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru s názvom „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 26.02.2021] [PDF]
 • 70.      Obecný úrad Cabov - Návrh ceny „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 25.02.2021] [XLSX]
 • 69.      Obecný úrad Cabov - Formulár ponuky „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 25.02.2021] [DOC]
 • 68.      Obecný úrad Cabov - Návrh kúpnej zmluvy „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 25.02.2021] [PDF]
 • 67.      Obecný úrad Cabov –V Ý Z V A na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru s názvom „Osobné motorové vozidlo“-    [Zverejnené dňa : 25.02.2021] [PDF]
 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 65.      Obecný úrad Cabov – Stavebné úpravy interiéru-Návrh minimálych zmluvných podmienok    [Zverejnené dňa : 25.10.2019] [PDF]
 • 65.      Obecný úrad Cabov – Stavebné úpravy interiéru-PD    [Zverejnené dňa : 25.10.2019] [PDF]
 • 64.      Obecný úrad Cabov – Stavebné úpravy interiéru-Výkaz výmer 1B    [Zverejnené dňa : 25.10.2019] [XLSX]
 • 63.      Obecný úrad Cabov – Stavebné úpravy interiéru-Výkaz výmer 1A    [Zverejnené dňa : 25.10.2019] [PDF]
 • 62.      Obecný úrad Cabov – Stavebné úpravy interiéru-Výzva   [Zverejnené dňa : 25.10.2019] [PDF]
 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 61.      Návrh minimálnych zmluvných podmienok - Oprava podlahy Kultúrneho domu-Zákazka zadávaná podľa §117 .   [Zverejnené dňa : 22.07.2019] [PDF]
 • 60.      Výkaz výmer 1B Oprava podlahy Kultúrneho domu-Zákazka zadávaná podľa §117 .   [Zverejnené dňa : 22.07.2019] [XLSX]
 • 59.      Výkaz výmer 1A Oprava podlahy Kultúrneho domu-Zákazka zadávaná podľa §117 .   [Zverejnené dňa : 22.07.2019] [PDF]
 • 58.      V Ý Z V A Oprava podlahy Kultúrneho domu-Zákazka zadávaná podľa §117 .   [Zverejnené dňa : 22.07.2019] [PDF]
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 52.      Minimálne zmluvné podmienky - „Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kultúrnom dome Cabov“.   [Zverejnené dňa : 10.08.2018] [PDF]
 • 51.      Výkaz výmer B - zákazka - „Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kultúrnom dome Cabov“.   [Zverejnené dňa : 10.08.2018] [XLSX]
 • 50.      Výkaz výmer A - zákazka - „Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kultúrnom dome Cabov“.   [Zverejnené dňa : 10.08.2018] [PDF]
 • 49.      V Ý Z V A zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kultúrnom dome Cabov“.   [Zverejnené dňa : 10.08.2018] [PDF]
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 48.      Minimálne zmluvné podmienky - „Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome“.   [Zverejnené dňa : 27.07.2018] [PDF]
 • 47.      Pôdorys - „Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome“.   [Zverejnené dňa : 27.07.2018] [PDF]
 • 46.      Výkaz výmer zákazka - „Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome“.   [Zverejnené dňa : 27.07.2018] [XLS]
 • 45.      Výkaz výmer zákazka - „Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome“.   [Zverejnené dňa : 27.07.2018] [PDF]
 • 44.      V Ý Z V A zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome“.   [Zverejnené dňa : 27.07.2018] [PDF]
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 43.      Minimálne zmluvné podmienky „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [PDF]
 • 42.      Technická správa MŠ „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [PDF]
 • 41.       Technická správa OÚ „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [PDF]
 • 40.       Výkaz výmer B 2 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [XLSX]
 • 39.       Výkaz výmer B 1 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [PDF]
 • 38.       Výkaz výmer A 2 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [XLSX]
 • 37.       Výkaz výmer A 1 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [PDF]
 • 36.       V Ý Z V A zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 02.07.2018] [PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 35.       Oprava elektroinštalácie - zrušenie zadávania zákazky    [Zverejnené dňa : 22.06.2018] [PDF]
 • 34.       Zmluvné podmienky    [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [PDF]
 • 33.       TECHNICKÁ SPRÁVA   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [PDF]
 • 32.       P R O T O K O L o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51:2010-05   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [PDF]
 • 31.       Výkaz výmer B 2 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [xls]
 • 30.       Výkaz výmer B 1 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [PDF]
 • 30.       Výkaz výmer A 2 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [xls]
 • 29.       Výkaz výmer A 1 „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [PDF]
 • 28.       V Ý Z V A zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom „Oprava elektroinštalácie“.   [Zverejnené dňa : 19.06.2018] [PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 27.       Návrh minimálnych zmluvných podmienok - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy".   [Zverejnené dňa : 25.04.2018] [PDF]
 • 26.       Výkaz výmer B - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy".   [Zverejnené dňa : 25.04.2018] [XLSX]
 • 25.       Výkaz výmer A - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy".   [Zverejnené dňa : 25.04.2018] [PDF]
 • 24.       Výzva - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy".   [Zverejnené dňa : 25.04.2018] [PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 23.       Projektová dokumentácia - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov.   [Zverejnené dňa : 09. 10. 2017] [PDF]
 • 22.       Výkaz výmer - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov.   [Zverejnené dňa : 09. 10. 2017] [PDF]
 • 21.       Výzva na predkladanie ponúk - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov.   [Zverejnené dňa : 09. 10. 2017] [PDF]
 • 20.       Výzva - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 19.       Výkaz-výmer - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 18.       Výkaz-výmer - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 17.      Návrh zmluvných podmienok - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 16.      Návrh zmluvných podmienok - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 15.      Projektová dokumentácia - Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 14.      Stavebné povolenie- Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov – odstránenie havarijného stavu strechy.   [Zverejnené dňa : 14. 09. 2017] [PDF]
 • 13.      Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. Z20164658 Z - ELINSS, s.r.o.   [Zverejnené dňa : 14. 08. 2017] [PDF]
 • 12.      Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. Z20164658 Z - OCU Cabov   [Zverejnené dňa : 14. 08. 2017] [PDF]
 • 11.      Oprava miestnej komunikácie v obci Cabov   [Zverejnené dňa : 17. 07. 2017] [PDF]
 • 10.      Výzva k plynofikácii Materskej škôlky a Klubu dôchodcov   [Zverejnené dňa : 7. 11. 2016] [PDF]
 • 09.      Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru   [Zverejnené dňa : 15. 1. 2016] [PDF]
 • 08.      Zmluva o dielo - CPV 71320000-7 Inžinierske projektovanie   [Zverejnené dňa : 21. 12. 2015] [PDF]
 • 07.      Zmluva o dielo na svetelnotechnické meranie   [Zverejnené dňa : 18. 12. 2015] [PDF]
 • 06.      Zápis z prieskumu trhu   [Zverejnené dňa : 16. 12. 2015] [PDF]
 • 05.      Výzva na predloženie ponuky - Stavebný dozor   [Zverejnené dňa : 8. 12. 2015] [PDF]
 • 04.      Výzva na predkladanie ponúk pre svetelno-technické meranie   [Zverejnené dňa : 8. 12. 2015] [PDF]
 • 03.      Zmluva o poskytovaní služieb - Visions Consulting s.r.o.   [Zverejnené dňa : 7. 12. 2015] [PDF]
 • 02.      Mandátna zmluva - Tender   [Zverejnené dňa : 7. 12. 2015] [PDF]
 • 01.      Výzva na predloženie ponuky   [Zverejnené dňa : 4. 12. 2015] [PDF]