Stanoviská hlavného kontrolóra


Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2023 a 2024

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu záverečného účtu obce Cabov za rok 2020

PDF

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu obce Cabov na roky 2021 - 2022

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020 - 2021

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu záverečného účtu za rok 2017

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu záverečného účtu za rok 2016

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 - 2019

PDF

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov
za I. polrok 2016

PDF

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Cabov
k návrhu záverečného účtu za rok 2015

PDF

Správa z kontrolnej činnosti II. polrok 2016

PDF