Rozpočet obce


Rozpočet 2020                     

PDF

Návrh rozpočtu obce Cabov na obdobie 2020,2021, 2022                     

PDF

Rozpočet 2019                     

PDF

Návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021                     

PDF

Rozpočet 2018                     

PDF

Rozpočet 2017                     

PDF

Rozpočet 2016                     

PDF