Plán kontrolnej činnosti


Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2022

PDF

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2021

PDF

Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2021

PDF

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2020

PDF

Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2020

PDF

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2019

PDF

Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2019

PDF

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2018

PDF

Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2018

PDF

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2017

PDF

Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2017

PDF

Plán kontrolnej činnosti - II. polrok 2016

PDF

Plán kontrolnej činnosti - I. polrok 2016

PDF