Materská škola


Zamestnanci Materskej školy

Riaditeľka materskej školy : Marianna Vaľovčinová

Učiteľka materskej školy : Emília Sabadošová                      

Vedúca školskej jedálne : Zuzana Jabčanková

Kontaktné údaje MŠ a ŠJ

Adresa : Cabov 44, 094 14 Sečovská Polianka

Číslo tel. : 057 / 44 718 17

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Cabove oznamuje rodičom, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

na školský rok 2022/2023 je možné podať osobne v Materskej škole v Cabove č.44

v dňoch od 02.05.2022 do 06.05.2022