Symboly obce


Podľa Heraldického registra má obec tieto symboly prijaté 25. júna 1998. Na erbe je prírodný motív ilustrujúci lesné bohatstvo obce podľa pečate obce z 18. storočia.
Erb obce Cabov

V červenom štíte zo zelenej pažite je zakorenený strieborný striebrolistý hrab.


Vlajka obce Cabov

Vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, červeného, žltého, červeného a zeleného.
Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.